Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Adatkezelési Irányelvek

Kérjük olvasd el az alábbiakban összefoglalt Adatkezelési Irányelveinket, mert ebből a tájékoztatóból megismerheted a weboldalunkon megadott személyes adataid kezelésével kapcsolatos tudnivalókat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat is.

Jelen tájékoztató anyagot, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének [a továbbiakban: GDPR] megfelelően, 4PRO Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-116896, székhelye: 2347 Bugyi, Nőszirom utca 2.), továbbiakban: Adatkezelő teszi közzé, az általa a quazar.hu (https://www.egyedipowerbank.hu) weboldal (továbbiakban: weboldal) használatával megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban.

Adatkezelési Irányelveink érvényességi ideje: 2018. május 25-től

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: 4PRO Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 2347 Bugyi, Nőszirom utca 2.
Adatkezelő adószáma: 14149933-2-13
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-183249
Adatkezelő weboldala: https://www.egyedipowerbank.hu
Adatkezelő telefonszáma: 06-70-984-2908
Adatkezelő email címe: info[kukac]egyedipowerbank.hu
Adatkezelő képviselője: Pavella János ügyvezető

Adatkezelés helye

 • 2347 Bugyi, Nőszirom utca 2. (4PRO Kft.)
 • 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. (Tera Host Kft. tárhelyszolgáltató)
 • 1106 Budapest, Fehér út 10. (E.N.S. Zrt. hírlevél szolgáltató)

Számunkra kiemelt fontosságú cél, a weboldal látogatói, valamint a weboldalon listázott termékek, vagy tevékenységünk iránt érdeklődők (együtt: érintettek) által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Elkötelezzük magunkat az érintettek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?

Árajánlatot kérő partnereink, vásárlóink és viszonteladó partnereink személyes adatait a weboldalon üzemeltetése, illetve a webáruházban található termékek értékesítésének lebonyolítása és/vagy népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

Milyen jogalapokon kezelünk személyes adatokat?

Itt felsoroljuk, hogy milyen jogalapon kezelünk személyes adatokat, és azt is, hogy pontosan milyen típusú személyes adatokat kezelünk:

 • A weboldalon listázott termékekkel kapcsolatos árajánlat kérések teljesítéséhez (árajánlat készítés)
  • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, cégnév, telefonszám, email cím, céglogó)
  • Jogalapok: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adatait az Ön konkrét hozzájárulásával kezeljük; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • A weboldalon listázott termékekkel kapcsolatos adásvételi szerződések teljesítéséhez (kiszállítás és számlázás)
  • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, végnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím)
  • Jogalapok: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adatait az Ön konkrét hozzájárulásával kezeljük; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok (hírlevél küldés, kedvezményes ajánlatok)
  • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, hírlevél leiratkozás
  • Jogalapok: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azaz személyes adatait az Ön konkrét hozzájárulásával kezeljük

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat az alábbi időtartamban kezeljük:

 1. weboldalon listázott termékekre vonatkozó árajánlat kérések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – az Ön hozzájárulásának visszavonásáig,
 2. weboldalon listázott termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
 3. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok - az Ön hozzájárulásának visszavonásáig

Azokat az iratoknak, amelyek a számviteli nyilvántartások alapjául szolgálnak, 8 év a megőrzési ideje.
A fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet a személyes adatoknak a megőrzése amennyiben, folyamatban lévő bírósági vagy egyéb jogi eljárások során, az irányadó jogszabályoknak való megfelelés igazolása, jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében arra szükség van.

Sütik alkalmazása

A weboldal cookie-kat (továbbiakban: sütik) használ annak érdekében, hogy fokozzuk a vásárlói élményt és teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk érintettek részére. A weboldal használatával elfogadja a sütik használatának feltételeit.

A böngésződben elhelyezett sütiket bármikor letilthatja vagy törölheti is, a böngészőjének beállítások menüpontjában, a „sütik törlése” opcióval. A sütik törlésével illetve tiltásával weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, de természetesen termékeinkre ettől függetlenül árajánlatot kérhet a egyedipowerbank.hu weboldalon.

Személyes adatokat kezelő adatfeldolgozók

Személyes adatokhoz kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve az itt felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetnek meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • 4PRO Kft. (2347 Bugyi, Csenkesz u.12.) – marketinggel, számviteli és pénzügyi szolgáltatásokkal, ügyfélszolgálattal, csomagolással, logisztikával összefüggő adatok.
 • Tera Host Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) – tárhely szolgáltatással, adattárolással, adatfeldolgozással összefüggő adatok.
 • GLS Kft. (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – csomagkézbesítéssel összefüggő adatok.
 • Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.) – csomagkézbesítéssel összefüggő adatok.
 • E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. – hírlevél szolgáltatással összefüggő adatok.
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések, személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági statisztikák.
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4. Ireland) - hirdetések, személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági statisztikák.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók között harmadik országbeli adatfeldolgozók a következők:

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland)

Adatkezelő a webáruházban listázott termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó, vagy a marketing céllal kezelt személyes adatokat sem a fenti felsorolt, sem egyéb harmadik országbeli magánszemély, jogi személy vagy szervezet részére nem továbbítja.

Adatbiztonság

Érintettek személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog
Érintett jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a GDPR 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogot nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Ennek feltétele, hogy az adatkezelés érintett hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jogosult vagy arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél, ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

Amennyiben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása

A személyes adatokhoz Érintett konkrét hozzájárulásával jutunk hozzá, a weboldal használata során.


Kapcsolat


4PRO Kft. © 2024 Minden jog fenntartva